Stworzyłem prosty model pilota USAAC/AVG:
Rys. 1. Ogólny widok modelu
Rys. 2. Górne partie są bardziej szczegółowe od dolnych

Jest dostępny na wolnej licencji (CC-BY). Stąd możesz pobrać spakowany plik dla aktualnej wersji Blendera (>= 2.81).

Starsze wersje

Tutaj jest wersja dla Blender 2.79b. (Wykorzystuje renderer Cycles).

Wreszcie istnieją także wersje tego modelu z materiałami dla starszego silnika renderującego Blendera (tzw. "Blender Internal" - Rys. 3), który został wycofany w Blendere 2.8:

Rys. 3. Wersja modelu dla renderera Blender Internal

Tutaj jest plik dla starego renderera Blendera (>= 2.5). Ostatecznie możesz pobrać nawet plik dla starego Blendera 2.49.

Komentarze ogólne

Do importu modelu użyj poleceń File:Append lub File:Link. Wybierz z pliku pilota wszystkie obiekty z przedrostkiem „000.”(Rys.4):

Rys. 4. Wybór elementów modelu pilota podczas importu

By przesunąć cały model, "złap" myszką za spadochron (pod siedzeniem pilota). (Jest to "rodzic" całej struktury):
Rys. 5. Pozowanie pilota (dopasowanie do kabiny)

Wewnątrz modelu została umieszczona armatura (kości). Pozwala Ci to dopasować pilota do fotela, drążka, i pedałów orczyka

W wersji 2.49, gdy zmieniłeś pozycję pilota, uprząż jego spadochronu może wymagać poprawek (Rys. 6):
Rys. 6. Lokalne odsunięcia pasów uprzęży spadochronu od ciała pilota

W wersji dla Blendera 2.5 i późniejszych takie efkty nie powinny już wystąpić

Uwagi związane z wersją dla Cycles
Materiały dla Cycles są ustawione odpowiednio dla bardzo silnego światła dziennego (por. ustawienia oświetlenia w załączonym pliku *.blend). Jeżeli używasz innego oświetlenia, możesz łatwo zmienić jasność wszystkich materiałów. Wystarczy zmienić wartość Value w edytorze węzłów, w jakiejkolwiek instancji grupy o nazwie Z.000.Color Control.

Rys. 7 przedstwia przykład zastosowania figurki pilota w modelu. Zwróć uwagę na dodatkowe pasy przypinające do fotela (to część modelu samolotu, a nie pilota).
Rys. 7. Przykład zastosowania figurki pilota