Skrypty Pythona, które rozszerzają funkcjonalność Blendera, są nazywane „dodatkami” (ang. „add-ons”). Pozwalają dodać polecenie do menu, nową panel do właściwości obiektu, a nawet zmienić któryś ze standardowych elementów GUI. Zazwyczaj są przeznaczone dla szerszego grona odbiorców. Blender "w standardzie" posiada szeroką gamę gotowych do aktywacji dodatków. Możesz je wzbogacić o swój własny podzestaw ulubionych narzędzi.
Dodatki Blendera instaluje się bardzo łatwo. Wystarczy:

 1. pobrać odpowiedni dodatek z jakiegoś źródła w Internecie (np. strony jego autora). Zazwyczaj jest to pojedynczy plik Pythona (*.py), czasami spakowany (w pliku *.zip);
 2. rozpakować go, jeżeli jest plik dodatku jest spakowany (w pliku *.zip);
 3. umieścić plik *.py w folderze scripts\addons, w katalogu z Twoją konfiguracją Blendera;

Katalog z konfiguracją Blendera jest przechowywany w Twoim profilu użytkownika. Znajdziesz go wpisując w pasku eksploratora plików:

 • %AppData%\Blender Foundation\Blender\2.8x

 • gdzie "2.8x" oznacza Twoją wersję Blendera.

  Na przykład: Blender 2.80, zainstalowany w Windows 10, przechowuje dodatki zarejestrowane przez użytkownika me w folderze:
  C:\Users\me\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.80\scripts\addons

  Początkowo folder scripts\addons może nie istnieć. Stwórz go, przy okazji wgrywania pierwszego nowego dodatku.


  Instalacja dodatków za pomocą poleceń Blendera

  Jeżeli nie możesz odnaleźć katalogu ze swoją konfiguracją, lub nie jesteś pewien, czy to zrobisz dobrze, możesz instalować dodatki za pomocą poleceń Blendera. Jest to bezpieczniejsze i pewniejsze. Nikt nie gwarantuje, że w przyszłości struktura folderów z konfiguracją nie ulegnie zmianie. Metoda, opisana poniżej, jest więc łatwiejsza i bezpieczniejsza:

  Otwórz okno Blendera Preferences (Edit->Preferences…). Wybierz tam zakładkę Add-ons (Rys. 1):
  Rys 1. Lista aktualnie zainstalowanych dodatków.

  Naciśnij przycisk Install…, umieszczony w „nagłówku” obszaru (u dołu okna). Spowoduje to przejście do wyboru pliku (Rys. 2):
  Rys. 2. Wybór pliku z dodatkiem.

  Wybierz plik *.py zawierający dodatek. (Możesz wybrać tylko jeden plik). Następnie naciśnij przycisk Install Add-on from File…. Przeniesie Cię to z powrotem do zakładki Add-Ons (Rys. 3)
  Rys. 3. Nowy dodatek - tuż po instalacji.


  Aktualizacje Blendera

  Każda nowa wersja Blendera tworzy swój własny podkatalog z konfiguracją użytkownika. Popatrz tylko do folderu Blender Foundation\Blender (Rys. 4):
  Rys. 4. Przykładowa zawartość folder z konfiguracją Blendera.

  Znajdziesz tu wiele katalogów, o nazwach odpowiadających kolejnym wersjom Blendera, których używałeś. Na szczęście, nie musisz przy okazji każdej aktualizacji „ręcznie” kopiować folderu scripts\addons do katalogu nowej wersji. Przy pierwszym uruchomieniu, nowy Blender wyświetla na „ekranie powitalnym” bardzo ważny przycisk (Rys. 5):
  Rys. 5. „Ekran powitalny” przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji Blendera.

  Użyj polecenia Copy Previous Settings do zachowania Twoich dotychczasowych ustawień (rysunku, dodatków) z poprzedniej wersji Blendera. Blender wyświetla to polecenie tylko wówczas, gdy folder z jego konfiguracją jeszcze nie istnieje.