Ten dodatek dodaje do menu Blendera trzy operacje na wierzchołkach siatki, przeniesione ze starego skryptu Geom Tools (używanego w Blenderze 2.4). Dlaczego akurat te? Bo zostały wytypowane na lokalnym forum Blendera, do którego zaglądam, jako najbardziej potrzebne. Nie miałem na tyle czasu, aby przenieść do późniejszych wersji Blendera całego Geom Tools. Jeżeli jednak brakuje Ci z niego jakiegoś polecenia, możesz potraktować ten skrypt jako punkt wyjścia, przenosząc do nowego Blendera jego kolejne funkcje.

Stąd możesz pobrać plik z dodatkiem ("add-on") mesh_vertex_tools.py dla Blendera 2.8.

Stąd możesz pobrać plik dodatku mesh_vertex_tools.py dla poprzednich wersji Blendera (2.5 - 2.7)

Przed rozpoczęciem tego poradnika powinieneś zainstalować ten dodatek do swojego Blendera. (Tutaj masz opis, który wyjaśnia jak to się robi - uwaga: ilustracje pochodzą z Blendera 2.7).


Aktywacja dodatku

Ten dodatek nosi nazwę Vertex Tools. Znajdziesz go w kategorii Mesh. Aby go używać, musisz go aktywować (Rys.1):

Rys. 1. Aktywacja dodatku Vertex Tools

Jeżeli chcesz mieć to polecenie zawsze dostępne, możesz jeszcze nacisnąć przycisk Save User Settings.

Używanie dodatku

W Edit Mode zaznacz krawędzie, które chcesz sfazować. Polecenia, implementowane przez ten dodatek, w Blender 2.7 i wcześniejszych znajdziesz w menu Mesh=>Vertices (Rys. 2). W Blenderze 2.8 znajdziesz je w menu Vertices.

Rys 2. Polecenia, dodane do menu Blendera przez dodatek Vertex Tools

Na koniec menu/submenu Vertices zostały dodane trzy nowe polecenia (Rys. 2):

 • Distribute
 • Align
 • Align and Distribute
 • Omawiam je po kolei na rysunkach poniżej:

  Distribute
  Rys. 3. Poelcenie Distribute

  To polecenie „wygładza” wybraną linię łamaną. Jej wewnętrzne wierzchołki są umieszczone na krzywej Beziera, która interpoluje oryginalną linię. Także odległości pomiędzy nimi stały się bardziej zrównoważone

  Align
  Rys. 4. Polecenie Align

  To polecenie umieszcza wszystkie wewnętrzne wierzchołki na linii, biegnącej od pierwszego do ostatniego punktu zaznaczonej łamanej. Zwróć uwagę, że ta operacja zachowuje odległości pomiędzy wierzchołkami, mierzone wzdłuż tej linii prostej.

  Align and Distribute
  Rys. 5. Polecenie Align and Distribute

  To polecenie umieszcza wszystkie wewnętrzne wierzchołki na linii, biegnącej od pierwszego do ostatniego punktu zaznaczonej łamanej. Wszystkie wierzchołki są równo rozłożone wzdłuż tej linii prostej

  Uwagi końcowe

  To proste narzędzie nie uwzględnia kolejności (topologii) punktów w wybranej linii. Dla tego programu są one "chmurą punktów". Dlatego jako punkty krańcowe dla każdej operacji są wybierane dwa najbardziej odległe punkty spośród wybranych.